Příspěvky

Výši a splatnost členských příspěvků na sezónu 2023/ 2024 schválil Výkonný výbor BK Medvědi Tábor z. s., dne 21.5.2023 . Součástí platby klubových členských příspěvků je i platba členských příspěvků CZ Basketball ve výši 200 – 400,- Kč, kterou klub hradí za každého člena klubu. 

Kolik platit?

Aktivní členové – Aktivními členy jsou hráčky a hráči hrající soutěž organizovanou CZ Basketball pod hlavičkou klubu nebo jsou členy klubu a hostují v jiném klubu
Snížené členské příspěvky – Snížená výše členských příspěvků se týká  všech sourozenců, kteří jsou aktivními členy klubu. Do počtu sourozenců nelze zahrnovat dospělé a neaktivní členy, kteří mají vlastní příjem.
Neaktivními členy jsou členové klubu neprovozující jakoukoliv sportovní činnost organizovanou klubem, kteří mají zaplacený stanovený členský příspěvek.

Členský příspěvekSnížený členský příspěvek
Kategorie U14 a starší4.000 Kč3.000 Kč
Klubové přípravky U12-U133.000 Kč2.000 Kč
Klubové přípravky U112.500 Kč1.500 Kč
Basketbalová přípravka2.000 Kč1.000 Kč
Basketbalová Školička1.500 Kč 500 Kč
Neaktivní člen klubu100 Kč

Jak platit?

Preferujeme provedení platby pomocí QR kódu na faktuře, která vám bude zaslána.

Další varianta je zaslání částky převodem:

Zaslat na účet: 4040993359/0800
Variabilní symbol: Rodné číslo bez lomítka
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení člena, za kterého jsou členské příspěvky hrazeny.

Výběr příspěvků probíhá v termínu 1.9. – 31. 10. 2023

Jiná platba než na účet není akceptována!!!

Prosíme Vás zejména o včasnou úhradu a dodržení níže uvedených pravidel pro platbu, aby mohla být každá platba správně identifikována.
Pokud si nebudete jisti, jaká výše členských příspěvků se na Vás vztahuje, zašlete dotaz na korinekzd53@gmail.com