Street 3×3 2K17

Tradiční turnaj na tradičním místě. Startovné 400Kč/tým (15euro). Letošní ročník bude zároveň spojený s charitativní sbírkou na malou Teu, která trpí zákeřnou nemocí. Výtěžek akce bude použit pro její léčebné náklady. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do haly BKT, tj. 7.ZŠ Helsinská Tábor (boční vchod). O přesunu akce budete včas informováni.

The traditional cup at a traditional venue. Starting fee 400 kč/team(15euro). Our cup is also a charitable event for little Tea who suffers from an insidious disease. The donation will be used for her medical care. In the case of bad weather the cup will take place at primary school 7.ZŠ Helsinska Tábor, rear entrance. We will inform you in advance if necessary.

Video sestřih 2K16

Registrace bude spuštěna 10.6.2017. Nutno registrovat na níže uvedeném odkazu!

registrační web