Street 3×3 2K17

Registrace přihlášených týmů bude probíhat od 10:00 do 10:30. Začátek turnaje je naplánován na 11:00. Více info na: https://play.fiba3x3.com/…/09105b81-63b1-4143-898d…/schedule

DŮLEŽITÉ INFO: Utkáním bude přítomen pozorovatel!!!
Odpovědnosti a práva pozorovatele:
1. Zahajuje utkání, měří čas hry a ukončuje utkání.
2. Zapisuje (škrtá) průběžně body, osobní chyby a oddechové časy, u obou družstev.
3. Rozhoduje při neshodě kapitánů družstev o dosažených bodech, přestupcích a osobních chybách hráčů.
4. Ukončuje zápis a předává zápis o utkání hlavnímu rozhodčímu turnaje.
Odpovědnosti a práva kapitána družstva:
1. Zastupuje družstvo na hřišti při komunikaci s kapitánem soupeře a pozorovatelem.
2. Odpovídá za respektování rozhodnutí pozorovatele všemi hráči svého družstva.
Odpovědnosti a práva hráčů družstva:
Basketbalem vychováváme hráče k samostatnosti, odpovědnosti za svoje jednání a etice hry. Proto hráči:
1. Přiznávají svoje přestupky (auty, přešlapy, kroky, dvojitý driblink) a chyby (fauly).
2. Respektují pokyny kapitána družstva a rozhodnutí pozorovatele.
3. Při protestu kapitán zvedne ruku a osloví kapitána soupeře, pokud se nedohodne, osloví pozorovatele

Tradiční turnaj na tradičním místě. Startovné 400Kč/tým (15euro). Letošní ročník bude zároveň spojený s charitativní sbírkou na malou Teu, která trpí zákeřnou nemocí. Výtěžek akce bude použit pro její léčebné náklady. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do haly BKT, tj. 7.ZŠ Helsinská Tábor (boční vchod). O přesunu akce budete včas informováni.Video sestřih 2K16

Registrace bude spuštěna 10.6.2017. Nutno registrovat na níže uvedeném odkazu!

registrační web